• Polski
 • English
 • O konferencji

  Słowo BIOFILIA oznacza miłość dla życia i istot żywych. Zakłada, że istnieje intuicyjna więź pomiędzy ludźmi a innymi istotami żywymi. Można sądzić, że głębokie związki ludzi z innymi formami życia i naturą jako całością mogą być zakorzenione w naszej biologii.

  Biofilia kładzie nacisk na psychologię funkcjonowania człowieka, która wydaje się ważna także w rehabilitacji i fizjoterapii: dla sukcesu rehabilitacji konieczna jest proaktywna postawa, czyli motywacja wszystkich stron procesu – zarówno pacjenta, jak i rehabilitanta – w powtarzającym się wysiłku terapeutycznym. Rehabilitacja to szeroki i zróżnicowany obszar działań medycznych. Współcześnie uznaje się, że jej rola nie ogranicza się do naprawy lub poprawy funkcji fizycznych utraconych wskutek choroby, ale obejmuje także swoiste leczenie, profilaktykę i zapobieganie starzeniu, a nawet wzmacnianie wykonawczo-kontrolnych funkcji mózgu.
  Międzynarodowa Akademia Biofilii w Rehabilitacji (International Biophilia Rehabilitation Academy) ma przyczynić się do stabilności ludzkiego życia i podnoszenia jego jakości, służąc Japończykom i wszystkim ludziom, którzy osiągają długowieczność. Ma pomóc społeczeństwu zrozumieć, że upowszechnienie rehabilitacji-biofilii może umocnić godność także osób starszych i niepełnosprawnych, umożliwić samodzielne funkcjonowanie bez uzależnienia od opieki, a jednocześnie wydłuża przewidywany czas życia w zdrowiu. Badania Akademii obejmują ćwiczenia motywacyjne oraz metody rehabilitacji dla osób starszych z niepełnosprawnościami.
  XIV Międzynarodowa Konferencja w ramach Międzynarodowej Akademii Biofilii w Rehabilitacji (IBRC) ma zmniejszyć dystans między percepcją potrzeb rehabilitacji fizycznej w warunkach różnych schorzeń przez specjalistów i pacjentów. Kolejny cel to podtrzymanie dobrego stanu zdrowia mimo często nadmiernie siedzącego stylu życia, a jeszcze bardziej w procesach starzenia się.

  Udział w Akademii Biofilii pozwoli Państwu podzielić się wiedzą i poznać innowacje w badaniach podstawowych i aspektach klinicznych medycyny rehabilitacyjnej. Poznacie Państwo współczesne trendy w praktyce klinicznej i pielęgnacji pacjentów. IBRC chce przekazać uczestnikom wysokiej jakości wiedzę i umiejętności. Warsztaty powiązane z IBRC 2017 będą dotyczyć praktyki rehabilitacji w różnych krajach. Mamy nadzieję, że dostarczą przydatnych wskazówek i przedstawią dobre praktyki do wykorzystania w rehabilitacji i programach szkoleniowych.