• Polski
 • English
 • Sesja plakatowa

  TERMIN SESJI POSTEROWEJ:
  drugiego dnia konferencji  (7 października 2017 r.) w godz. 11.30-13.00

  Wytyczne dla autorów

  Dane techniczne posteru:
  Proporcje: panoramiczny (9:16)
  Orientacja: pionowa
  Format: PPT na załączonym wzorcu, maksymalnie 2 slajdy, wielkość pliku do 10 MB
  Formularz do pobrania:
  Sesja plakatowa

  Organizator zapewnia wyświetlenie posteru w formie elektronicznej w miejscu konferencji.

  Ważne terminy:

  Nadesłanie projektu posteru (streszczenie do 200 znaków):
  do 31 lipca 2017 r. na adres j.durmala@ibrc2017.pl

  Tematy posterów zostaną wybrane do dnia 15 sierpnia 2017 r. O wynikach wszyscy z Państwa zostaną poinformowani mailowo.
  Termin nadsyłania wersji elektronicznej plakatu w formacie: PPT [formularz do pobrania]: do 1 września 2017 r.

  Zapraszamy do udziału w sesji plakatowej.